PROFESIONÁLY VO VÝŠKACH

BUDME LEPŠÍ SPOLOČNE

Sme spoločnosť, ktorá sa chce neustále zlepšovať vo všetkom, čo robí. Využívame rozmanitosť a kreativitu na to, aby sme dosahovali najlepšie výsledky, a preto pri práci používame tie najnovšie technológie. Rozvíjame pracovné prostredie, v ktorom si navzájom dôverujeme, preukazujeme si úctu a v ktorom každý môže otvorene vyjadriť svoj názor. Naše hodnoty odzrkadľujú, kto sme a ako sa správame. V MS Výšky podporujeme šport a kultúru, a to prostredníctvom sponzoringu a účastí tímu MS Výšky na spoločenských a športových podujatiach.

Náš tím

Martin Smatana

Konateľ spoločnosti MS Výšky s.r.o
[email protected]
+421 908 878 903

Lukáš Majerník

Výškový špecialista, Marketing manažment
+421 917 830 085

Mgr. Lenka Smatanová

Office manažment
+421 915 780 734

Výškový špecialista
+421 908 522 108